Ürünlerimiz

Sağlıkta Fırsat Poliçesi

Yatışlı tedavi giderlerinizin %100'ünün, yatışsız tedavilerinizden yüksek maliyetli olan ‘İleri Tanı Yöntemleri’ne ait giderlerinizin ise %80’ini limitsiz olarak karşılanmasını istiyorsanız…

Sağlıkta Fırsat Poliçesi Eko

Yatışlı tedavi giderlerinizin %100'ünü, yatışsız tedavilerinizden yüksek maliyetli olan ‘İleri Tanı Yöntemleri’ne ait giderlerinizin ise %80’ini limitsiz olarak karşılar. Özel Şartlarımızda Belirtilen Hastanelerde ve Yurtdışında geçerli olmayan daha ekonomik bir ürüne sahip olmak istiyorsanız...

Sağlıkta Maksi Fırsat Poliçesi

Yatışlı tedavi giderlerinizin %100'ünün, yatışsız tedavilerinizden Tanı Yöntemleri’ne ait giderlerinizin ise %80’inin limitsiz olarak karşılanmasını istiyorsanız…

Sağlıkta Maksi Fırsat Eko Poliçesi

Yatışlı tedavi giderlerinizin %100'ünü, yatışsız tedavilerinizden yüksek maliyetli olan ‘Tanı Yöntemleri’ne ait giderlerinizin ise %80’ini limitsiz olarak karşılar. Özel Şartlarımızda Belirtilen Hastanelerde ve Yurtdışında geçerli olmayan daha ekonomik bir ürüne sahip olmak istiyorsanız...

Paket 1

Yatışlı tedavi giderlerinizin %100'ünü limitsiz olarak karşılar. Üstelik diğer paket seçeneklerine göre daha düşük primlerle, yüksek tedavi giderlerinden kendinizi koruyabilirsiniz.

Paket 1 Eko

Yatışlı tedavi giderlerinizin %100'ünü limitsiz karşılar. Özel Şartlarımızda Belirtilen Hastanelerde ve Yurtdışında geçerli olmayan daha ekonomik bir ürüne sahip olmak istiyorsanız...

Paket 2

Yatışlı tedavi giderlerinizin %100'ünü limitsiz olarak, yatışsız tedavi giderlerinizin %80'ini poliçede belirtilen limit dahilinde karşılar. Yatışlı tedavi giderlerinizin %100 limitsiz, yatışsız tedavi giderlerinizin ise %80'inin belirtilen limit dahilinde karşılanması tercihiniz ise...

Paket 2 Eko

Yatışlı tedavi giderlerinizin %100'ünü limitsiz olarak, yatışsız tedavi giderlerinizin %80'ini poliçede belirtilen limit dahilinde karşılar. Özel Şartlarımızda Belirtilen Hastanelerde ve Yurtdışında geçerli olmayan daha ekonomik bir ürüne sahip olmak istiyorsanız...

Paket 3

Yatışlı tedavi giderlerinizin %100'ünü limitsiz olarak, yatışsız tedavi giderlerinizin %80'ini poliçede belirtilen limit dahilinde karşılar. Yatışlı tedavi giderlerinizin %100 limitsiz, yatışsız tedavi giderlerinizin ise %80'inin belirtilen limit dahilinde karşılanması tercihiniz ise...

Paket 3 Eko

Yatışlı tedavi giderlerinizin %100'ünü limitsiz olarak, yatışsız tedavi giderlerinizin %80'ini poliçede belirtilen limit dahilinde karşılar. Özel Şartlarımızda Belirtilen Hastanelerde ve Yurtdışında geçerli olmayan daha ekonomik bir ürüne sahip olmak istiyorsanız...

Paket 4

Yatışlı tedavi giderlerinizin %100'ünü, yatışsız tedavi giderlerinizin %80'ini limitsiz karşılar. Yatışlı tedavi giderlerinizin %100 limitsiz, yatışsız tedavi giderlerinizin ise %80 limitsiz karşılanması tercihiniz ise...

Paket 4 Eko

Yatışlı tedavi giderlerinizin %100'ünü, yatışsız tedavi giderlerinizin %80'ini limitsiz karşılar. Özel Şartlarımızda Belirtilen Hastanelerde ve Yurtdışında geçerli olmayan daha ekonomik bir ürüne sahip olmak istiyorsanız...

Paket 5

Yatışlı ve yatışsız tedavi giderlerinizin %100'ünü limitsiz olarak karşılar. Yatışlı ve yatışsız tedavi giderlerinizin %100 limitsiz olarak karsilanmasi tercihiniz ise...

Paket 5 Eko

Yatışlı ve yatışsız tedavi giderlerinizin %100'ünü limitsiz karşılar. Özel Şartlarımızda Belirtilen Hastanelerde ve Yurtdışında geçerli olmayan daha ekonomik bir ürüne sahip olmak istiyorsanız...


Neler Önemli?

Sağlık Sigortalarında dikkat etmeniz gerekenler:

• Doğum teminatınız limitsiz olarak karşılanıyor mu?

• Küvöz masraflarınız teminat dahilinde mi?

• Bebeğinizin doğuştan gelen hastalıkları teminat kapsamında mı?

• Dünyada ve Türkiye genelinde yaygın Anlaşmalı Sağlık Kurumları'na sahip mi?

• Anlaşmalı Sağlık Kurumları'nın geniş kapsamlı oluşu kadar Anlaşmalı Tıbbi kadroların (doktor, diyetisyen) da yaygın olması önemlidir.

• Takip eden yıllarda hasarsızlık indirimini hangi yüzde ve şartlarda alacağınızı biliyor musunuz?

• Sağlık poliçenizde bulunan check-up teminatının kapsamını biliyor musunuz?

• Sigorta şirketleri doğum ve bir çok hastalık için bekleme süresi uygular.Hangi hastalık (özellikle kanser ve kalp hastalıkları) için ne kadar bekleme süresi uygulanacağını biliyor musunuz?

• Sağlık poliçenizi satın aldığınız şirket size karşı açık mı? Ömür Boyu Yenileme Garantisi'ni (ÖBYG) hangi şartlarda vereceğini açıkça belirtmiş mi? ÖBYG için yaş ve tazminat-prim koşullarını belirtmiş mi?

• Her şirketin ÖBYG uygulaması farklılık gösterir. ÖBYG aldıktan sonra tazminat-prim oranı nedeniyle ne kadar ek prim ödeyeceğinizi biliyor musunuz? Unutmayın ÖBYG aldıktan sonra altından kalkamayacağınız bir poliçe primi ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

• Sağlık poliçeniz evde bakım teminatını karşılıyor mu?

• Ne işime yarar diye düşünmeyin, poliçenizde hava ambulansı teminatı mevcut mu?

• Hastanede size yardımcı olacak hastane ofis uygulaması var mı?

• Sağlık sigortalarında uzmanlık, tecrübe ve güven ön planda olup, bu unsurların çalıştığınız şirkette bulunmasına dikkat ediniz.

• Sağlık sigorta priminizin vergi matrahınızdan indirilebileceğini biliyor musunuz?

UNUTMAYIN!!!

• Son elli yılda, enfeksiyon nedenli hastalıklar ve benzeri önlenmesi düşük maaliyetli hastalıklar can kaybına yol açarken, bugün kanser, metabolik sendrom ve kalp-damar hastalıkları gibi tedavisi çok daha pahalı hastalıklar ile kazalar (trafik,iş,doğal afet) can kaybına yol açmaktadır.


www.sagliksigortaniz.net
(0216) 550 0 220
Eğitim Mah. Asil Sok. Avrasya İşMrk.
No:3/1 Hasanpaşa Kadıköy/İstanbul